Тусгай зөвшөөрөл:
'
Мэдээ мэдээлэл:

УТХ-дансны мэдээлэл..

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД: ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ БОЛОХ 100,000 ТӨГРӨГИЙГ ДАРААХ ДАНСАНД ТӨЛЖ, БАРИМТЫН ХУУЛБАРЫГ МБМҮХОЛБООНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭНД ӨГНӨ. БАНК: УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК ДАНС: 2611180875 ХҮЛЭЭН АВАГЧ: ЧД. ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС УТГА: ЧД. УТХ- БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР МБМҮХолбоо ...

Дэлгэрэнгүй »

 Мэдээний зураг
Барилгын материалын танилцуулга: