Мэдээ мэдээлэл:

ХАБЭА СУРГАЛТАД ХАМРАГДАНА УУ...

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРҮҮДИЙН АНХААРАЛД Монгол улсын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2017 оны 04-р сараас тус холбооноос үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран дараах сургалтуудыг байнга зохион байгуулна. ...

Дэлгэрэнгүй »

 Мэдээний зураг
Барилгын материалын танилцуулга: