Тусгай зөвшөөрөл:
'
Мэдээ мэдээлэл:

МЭДЭГДЭЛ..

МУ-ын Засгийн Газрын 51 дүгээр тогтоол /Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай/ гарсантай холбоотойгоор 2018 оны 09 сарын 01-ний өдрөөс албан ёсоор Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологийн зааврыг хянаж, баталгаажуулах ажлыг БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ-д шилжүүлсэн тул цаашид манай холбоо уг ажлыг хариуцахгүй болсныг мэдэгдэж байна. ...

Дэлгэрэнгүй »

 Мэдээний зураг
Барилгын материалын танилцуулга: