Тусгай зөвшөөрөл:
'
Мэдээ мэдээлэл:

ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН ХАВТАН АВНА...

Олон улсын төслийн барилгын ажилд 300м2 хүртэл хэмжээгээр явган хүний зам талбайн тохижилтын хавтан /зураг дээрх шиг- хараагүй хөтөЧ хавтан шаардлагагүй/ нийлүүлэх аж ахуйн нэгжтэй хамтарч ажиллана. ...

Дэлгэрэнгүй »

 Мэдээний зураг
Барилгын материалын танилцуулга: