МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ДЭВ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ.

 Мэдээний зураг
2019-01-07 20:43

Барилгын материалын салбарын мэргэшсэн, зөвлөх инженерүүдийн

мэргэжлийн хүрээгээр үзэх сэдэвчилсэн хичээлийн хуваарь

Зохион байгуулагч: “Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоо”

Хаана: Барилгын хөгжлийн төвийн сургалтын танхим

Хэзээ: 2019-01-09 өдөр, Эхлэх цаг: 09.00цаг

Бүртгэл: 99262172 утсаар баталгаажуулна.

Хамрах хүрээ: 4.1-4.7

Гэрчилгээ: Зөвлөх, мэргэшсэн зэрэгтэй сонсогчид заавал суралцах 3 багц цаг

Төлбөр:  Зөвлөх 1 багц цаг-73000төг, /3цаг=219000төг/

               Мэргэшсэн 1 багц цаг-45000төг /3цаг=135000төг/

Голомт банк-1102648537,

Хүлээн авагч: МБМҮХОЛБОО

/Гүйлгээний утга дээр  суралцагчийн овог нэр бүтнээр, сургалтын нэрийг бичнэ/

 

Сар, өдөр, гараг

Үргэлжлэх хугацаа

Цаг

Багш нарын нэр, хичээлийн сэдэв, хамрагдах хүрээ

Лхагва 

09.00-10.30

2

Салбарын ажилтны тасралтгүй мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоо,                              мэргэшлийн зэрэг олгох  дүрэм, журам;

Н.ОЧ МБМҮХолбооны ерөнхий менежер, Зөвлөх инженер

4.1-4.7

1/9/2019

10.40-12.10

2

Барилгын материалын үйлдвэрийн талаар баримталж буй бодлого

Г.Цэрмаа
БХБЯ-ны ахлах мэрэгжилтэн

4.1-4.7

 

ЗАВСАРЛАГА

 

13.10-14.55

4

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн  хууль эрх зүйн тогтолцоо    

О.Лхагвадорж

МБМҮХ-ийн холбооны гүйцэтгэх захирал, Зөвлөх инженер

4.1-4.7

 

15.15-16.00

Пүрэв

09.00-10.30

2

Салбар дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндсэн ойлголт, хууль эрх зүй, эрүүл ахуйн өнөөгийн шаардлага;

Г.Оюун
Зөвлөх инженер

4.1-4.7

1/10/2019

10.40-12.10

2

Барилгын материалын чанарын магадлан шинжлэл, хяналт, хөгжлийн чиг хандлага;

Өлзий бүрэн 
БАК –ын лабораторын эрхлэгч PhD

4.1 - 4.7

 

ЗАВСАРЛАГА

 

13.10-14.55

4

Барилгын материалын үйлдвэрийн өнөөгийн байдал ба ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага 

О.Лхагвадорж
БМҮ-ийн холбооны гүйцэтгэх захирал, Зөвлөх инженер

4.1 - 4.7

 

15.15-16.00

баасан

09.00-10.30

2

Барилгын материалын салбарын маркетинг

Ч.Байгалмаа    МБМҮХолбооны Маркетингийн мэргэжилтэн

4.1 - 4.7

1/11/2019

10.40-12.10

2

Барилгын материалын тусгай зөвшөөрөл, хамрагдах хүрээ, технологийн зааварын бүртгэл

М.Улаанхүүхэн
БМҮХолбооны мэрэгжилтэн, Зөвлөх инженер

4.1 - 4.7

 

ЗАВСАРЛАГА

 

13.10-14.55

4

Бүтэгдэхүүний тохирлын баталгаажуулалт  явуулах хууль эрх зүйн тогтолцоо Барилгын материал, хийц, эдлэлийг  тохирлын баталгаажуулалтад хамруулахад тавигдах шаардлага 

Ж.Янжмаа
"Монголын Архитектур Корпарацийн" Зөвлөх Инженер

4.1 - 4.7

 

15.15-16.00