ТӨЛБӨР

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖИЛТНЫ ДАВТАН СУРГАЛТ, МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ  СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

 

"Мэргэшсэн инженер"-ийн зэрэг горилох, сунгах сургалтын сургалтын 1 багц цагийн төлбөр: 45000 төгрөг,

Зөвлөх инженер"-ийн зэрэг горилох, сунгах сургалтын  сургалтын 1 багц цагийн төлбөр: 73000 төгрөг болно.

ТӨЛБӨРИЙГ ДАРААХ ДАНСАНД ТУШААЖ, БАРИМТЫН ХУУЛБАРЫГ АВЧИРНА.

Голомт банк-1102648537,

Хүлээн авагч: МБМҮХОЛБОО

/Гүйлгээний утга дээр  суралцагчийн овог нэр бүтнээр, сургалтын нэрийг бичнэ/

 

МБМҮХОЛБОО

АЖЛЫН АЛБА