ЦУВРАЛ ЗӨВЛӨМЖ №3

 Мэдээний зураг
9 сарын өмнө

 

 

 Эдгээрээс гадна орон нутгуудад Барилга, хот байгуулалт Газрын харилцааны харъяа Барилгын материалын сорил шинжилгээний лабораториуд ажиллаж байгаа тул өөрийн орон нутагтаа бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн шинжинжилгээгээ өгч болно. Орон нутгийн лабораториудын жагсаалтыг ЭНД-ээс татаж авна уу.