WWW.ESTANDARD.GOV.MN САЙТ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО.

 Мэдээний зураг
9 сарын өмнө

WWW.ESTANDARD.GOV.MN САЙТ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО.

www.masm.gov.mn сайтаар орж 2020 онд шинээр болон шинэчлэн батлагдсан, хүчингүй болсон, нэмэлт өөрчлөлт орсон стандартын жагсаалттай танилцана уу.