ТӨРИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН ДЭЭР ГУРВАН ЖИЛИЙН ХУГАЦААТАЙ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХЭЭР БОЛЛОО.

 Мэдээний зураг
8 сарын өмнө

ТӨРИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН ДЭЭР ГУРВАН ЖИЛИЙН ХУГАЦААТАЙ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХЭЭР БОЛЛОО.

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 18, 21, 22, 23 дугаар тушаал батлагдан гарч, Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагуудад 3 жилийн хугацаатай гэрээгээр гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Үүний дагуу Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Магнайсүрэн “Монголын Барилгачдын Нэгдсэн Холбоо” ТББ-ын Ерөнхийлөгч М.Батбаатар, “Монголын Барилгын Материал Үйлдвэрлэгчдийн Холбоо” ТББ-ын Тэргүүн М.Түмэнжаргал, “Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци” ТББ-ын Дэд Ерөнхийлөгч Б.Нэмэхбаатар нар гэрээнд /2020.02.04/ гарын үсэг зурлаа.

Үүнд:
- Барилгын салбарын ажилтныг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах чиг үүргийг “Монголын Барилгачдын нэгдсэн холбоо” болон түншлэгч 12 төрийн бус байгууллагуудад;


- Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиг үүргийг “Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоо”-нд;


- Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиг үүргийг “Монголын барилгын үндэсний ассоциаци” болон түншлэгч 7 төрийн бус байгууллагаар үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлнэ.

 

МБМҮхолбоо нь энэ үүргийг 2012 оноос хойш тасралтгүй гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2019 онд барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох-47, сунгах-38, цуцлах-3, ААН-н нэр солих-1, ажлын төрөл нэмэх-1, гэрчилгээ нөхөн олгох-2 асуудлаар нийт 92 аж ахуйн нэгжид шийдвэр гаргасан байна.