ТАЙЛАН МЭДЭЭГЭЭ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.

 Мэдээний зураг
2018-12-11 12:52

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД

 

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИХ” ГЭРЭЭНИЙ 3.2-д заагдсан үүргийн  дагуу 2018 оны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны мэдээг /ЗТБХБСайдын 2009 оны 105 дугаар тушаалаар батлагдсан Захиргааны статистик мэдээлэл авах холбогдох маягт БМ-10,11,12,13,20,21,23, 25 маягтын дагуу улирал бүр, тайлангаа хагас, бүтэн жилээр гаргаж ирүүлнэ.  /Үйл ажиллагаа явуулаагүй бол явуулаагүй гэдгээ бичиж, Х тайлан ирүүлнэ. /

Маягтын загварыг ЭНД-ээс татаж авч, ulaanm@yahoo.com болон  bmaterial.tz@gmail.com хаягаар цахим хэлбэрээр ирүүлэхээс гадна ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХАВСРАЛТАД ТАЙЛАН ӨГСӨН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ хийлгэнэ.

МБМҮХолбоо

Тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн:

М. Улаанхүүхэн 99143658