2017 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 03/17 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

 Мэдээний зураг
2017-10-19 16:01
017 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 03/17 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ
 
Тус хуралд 51 аж ахуйн нэгжийн хүсэлт, материал хэлэлцэгдсэнээс: 48 аж ахуйн нэгж дэмжигдэж 3 аж ахуйн нэгж хойшлогдсон байна. Дэмжигдсэн 48 аж ахуйн нэгжээс тусгай зөвшөөрөл сунгах 34 аж ахуйн нэгж, шинээр авах  14 аж ахуйн нэгж дэмжигдлээ.

  “БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ  АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 03/17 ХУРАЛДААНЫ ДҮГНЭЛТ

2017 оны 08 дугаар сарын  02-ны өдөр

 

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Харъяалал

Ангилал

Сунгах, нэмэлт, шинээр хүссэн ажлын төрөл

Урьд нь тусгай зөвшөөрөлтэй байсан мөн хурлаар орсон эсэх

 

03/17 хурлаас гарсан урьдчилсан дүгнэлт

 

А. Тусгай зөвшөөрөл сунгах

1

“Эвт чулуу” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

2

“Минжит булган констракшн” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.1, 3.5.2

тийм

сунгах

3

“Тунамал хийц” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

4

“РЭС” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

5

“Батс өргөө” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

6

“Эвттрак ремикон” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

7

“Борхойн өргөө” ХХК

Дорноговь

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

8

“Алтай хангай конкрет” ХХК

Багануур

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

9

“Эвийн гэрээ” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

10

“ЖНПЭ” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.1

тийм

сунгах

11

“Тамирын улаан хошуу” ХХК

Архангай

БМҮ

сунгах 3.5.1

тийм

сунгах

12

“ЭХБУТ” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.1, 3.6.2

тийм

сунгах

13

“Ган хийц” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.6.2, 3.6.3, 3.14.1

тийм

сунгах

14

“Таэбонг гунжу кисүл” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.14.1

тийм

сунгах

15

“Хос Монгол” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.1.1

тийм

сунгах

16

“Монгол керамик” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.1.1

тийм

сунгах

17

“Угалзан цамхаг” ХХК

Налайх

БМҮ

сунгах 3.1.1

тийм

сунгах

18

“Хасгуа” ХХК

Налайх

БМҮ

сунгах 3.1.1

тийм

сунгах

19

“Өв тэгш бадрангуй” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.6

тийм

сунгах

20

“Бат бөх” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.7.3

тийм

сунгах

21

“Хайер” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.7.3

тийм

сунгах

22

“Тухлаг өргөө” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.7.3

тийм

сунгах

23

“Кэй Ви Ди” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.7.3, 3.7.7

тийм

сунгах

24

“Мөнгөн морьт трейд” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.7.3

тийм

сунгах

25

“Исвара Монголиа” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.7.3

тийм

сунгах

26

“Шилэн хийц” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.7.7

тийм

сунгах

27

“Наран инвест” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.7.3

тийм

сунгах

28

“Улаан бүрд” ХХК

Ховд

БМҮ

сунгах 3.7.3

тийм

сунгах

29

“Бишрэлт түшлэг” ХХК

Дорноговь

БМҮ

сунгах 3.3.1

тийм

сунгах

30

“Өнгөт төмөр” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.4.2, 3.4.4

тийм

сунгах

31

“МОНУНО” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.4.2

тийм

сунгах

32

“Өд тэгш” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.4.2

тийм

сунгах

33

“Блю старлит” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.4.7

тийм

сунгах

34

“Их биндэр хайрхан” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.12.1

тийм

сунгах

 

Б. Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох

1

“Санчир инженеринг” ХХК

Өмнөговь

БМҮ

шинээр 3.3.1

үгүй

шинээр олгох

2

“Эм Ай Ар Си Конкрет” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.5.2

үгүй

шинээр олгох

3

“СТСЕ Мон” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.5.1, 3.5.2

үгүй

шинээр олгох

4

“Гурван тахилгат оргил” ХХК

Баянхонгор

БМҮ

шинээр 3.5.2

үгүй

шинээр олгох

5

“Чайна райлвэй твэнти бюро групп корпорэйшн Монголиа” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.5.1, 3.5.2

үгүй

шинээр олгох

6

“Финикс конкрит” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.5.2

үгүй

шинээр олгох

7

“Эрчим тулгуур” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.5.1

үгүй

шинээр олгох

8

“Хөтөл мөнхийн зул” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.5.2

үгүй

шинээр олгох

9

“МSМ групп” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.12.1

үгүй

шинээр олгох

10

“Санти буйлдинг материалс” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.12.1

үгүй

шинээр олгох

11

“Эм Эн Ти прожект” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.4.2

үгүй

шинээр олгох

12

“Ран-Уул” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.4.2

үгүй

шинээр олгох

13

“Их сод хөгжил” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.4.2

үгүй

шинээр олгох

14

“Эрин-Интернэшнл” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.7.3

үгүй

шинээр олгох

В. Тусгай зөвшөөрөл хойшлуулах

1

“Би эй ди эн жи” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.10.3

тийм

хойшлуулах

2

“Баян сэтгэмж” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.10.3

тийм

хойшлуулах

3

“Өд тэгш” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.7.3

тийм

хойшлуулах