“БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 01/17 ХУРАЛДААНЫ ДҮГНЭЛТ

 Мэдээний зураг
2017-10-19 15:36

2017 ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ

ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 01/17 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Тус хуралд 20 аж ахуйн нэгжийн хүсэлт, материал хэлэлцэгдсэнээс: 13 аж ахуйн нэгж тусгай зөвшөөрөл сунгагдаж,  7 аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох шийдвэр гарсан байна.

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Харъяалал

Ангилал

Сунгах, нэмэлт, шинээр хүссэн ажлын төрөл

Урьд нь тусгай зөвшөөрөлтэй байсан мөн хурлаар орсон эсэх

 

01/17 хурлаас гарсан урьдчилсан дүгнэлт

 

 

А. Тусгай зөвшөөрөл сунгах

1

“БСЭХ” ХХК

Орхон

БМҮ

сунгах 3.5.1

тийм

сунгах

2

“Орхон хийц” ХХК

Орхон

БМҮ

сунгах 3.5.2

 

тийм

сунгах

3

“Мэнд зуурмаг” ХХК

Өмнөговь

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

4

“ЭС ТИ ЭЙ” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

5

“Авзага мээрэн” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

6

“Наранбетон зуурмаг” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

7

“Рокмон” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

8

“ЭДТ” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

9

“Мэргэн хангал конкрит” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

10

“Энгүүн оргил” ХХК

Төв

БМҮ

сунгах 3.6.1

тийм

сунгах

11

“Дөл түшиг” ХХК

Багануур

БМҮ

сунгах 3.6.1

тийм

сунгах

12

“Тэдмэнт хийц” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.6.2

тийм

сунгах

13

“Улаанбаатар БҮК” ХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2, 3.5.1, 3.6.2, 3.31

тийм

сунгах

 

Б. Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох

1

“Алтан тэрэм” ХХК

Архангай

БМҮ

шинээр 3.5.2 

үгүй

шинээр олгох

2

“Чиглэл од” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.5.1

үгүй

шинээр олгох

3

“Хэт хүч энержи” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.5.1

үгүй

шинээр олгох

4

“Бриллиант хавтан” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.5.3

үгүй

шинээр олгох

5

“Монгол сэндвич” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.4.4

үгүй

шинээр олгох

6

“Метропласт” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.8.1

үгүй

шинээр олгох

7

“Эрдэнэ эх” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.8.1

үгүй

шинээр олгох

 

МБМҮХОЛБОО