ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН ХАВТАН АВНА.

 Мэдээний зураг
12 сарын өмнө

ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН ХАВТАН ЯВНА.

Олон улсын төслийн барилгын ажилд 300м2 хүртэл хэмжээгээр явган хүний зам талбайн тохижилтын хавтан /зураг дээрх шиг- хараагүй хөтөЧ хавтан шаардлагагүй/ нийлүүлэх аж ахуйн нэгж холбогдоно уу.

 

Өнгө болон хэлбэр хэмжээг шаардлага хангасан аж ахуйн нэгжтэй ярилцаж тохиролцоно.

Олон улсын төсөл учир чанарын шаардлагыг стандартын дагуу хангасан байх ёстой ба хүйтэн тэсвэрлэлтийн туршилтыг хийлгэсэн байвал давуу тал болно.

Бүтээгдэхүүн болон байгууллагын талаарх мэдээллийг olno11@yahoo.com хаягаар явуулах болон

99262172 утсаар холбогдоно уу.